top of page

ELEMENTY SYSTEMOWE

ELEMENTY IX: List

STACJE WIDEO

AIPH_IXGMK.jpg

IX-MV7-HB

Stacja Master (czarna) ze słuchawką

AIPH_IXMV7HW.jpg

IX-MV7-HW

Stacja Master (biała) ze słuchawką

AIPH_IXMV7B.jpg

IX-MV7-B

Stacja Master (czarna) bez słuchawki

AIPH_IXMV7W.jpg

IX-MV7-W

Stacja Master (biała) bez słuchawki

ELEMENTY IX: Produkty

APLIKACJA NA PC

IX_aplikacja.png

IX-SOFT

Aplikacja wideointerkomowa na PC

ELEMENTY IX: Produkty

STACJE AUDIO

AIPH_IXRSB.jpg

IX-RS-B

Stacja audio (czarna) ze słuchawką

AIPH_IXRSW.jpg

IX-RS-W

Stacja audio (biała) ze słuchawką

ELEMENTY IX: Produkty

STACJE ZEWNĘTRZNE WIDEO

IX-DV

Stacja wejściowa wideo, kompatybilna z SIP, natynkowa, wandaloodporna

AIPH_IXDV.jpg

IX-EA

Stacja wejściowa wideo, kompatybilna z SIP, natynkowa, niewielkich rozmiarów

AIPH_IXEA.jpg

IX-DVF-L

Stacja wejściowa wideo, kompatybilna z SIP, plastykowa, niewielkich rozmiarów

AIPH_IXDVFL.jpg

IX-EA

Stacja audio (biała) ze słuchawką

WIĘCEJ
AIPH_IXDVFLAC.jpg

IX-DVM

Stacja wejściowa wideo, kompatybilna z SIP, natynkowa, wandaloodporna, możliwość bezdotykowego wywołania

IX-DVM.png
ELEMENTY IX: Produkty
bottom of page