top of page
AIPH_NIM20B.jpg

NIM - SYSTEM WEZWANIA PIELĘGNIAREK

Zapewnia niezawodną komunikację i poprawia jakość opieki.


FUNKCJE:

  • Komunikacja sterowana głosem przez słuchawkę lub komunikacja Push-to-talk

  • Dwukierunkowa komunikacja między stacjami nadrzędnymi i podrzędnymi

  • Funkcje połączeń ogólnych i przywoławczych

  • Wywołanie grupowe do 5 wybranych stacji

NIM: Usługi
NIM: Lista
bottom of page